Daily Archives: 2020/02/13

我們的口罩日常 + 口罩規格小分享

#我們的口罩日常 #口罩小分享 做人阿媽, 真係唔簡單! 而家個個都化身為口罩專家同化學研究生, 媽媽谷之間除左撲物資外, 就係互相交流物品既規格, 口罩要點先為之好, 漂白水既比例, 消毒產品含有多少酒精, 不同規格濕紙巾的用法…… 務求比到家人最好既保護!! 短時間內, 個個媽媽都level up, 係呢個不合常理既社會(或政府)逼著我地急速成長同自救!! 可悲嗎?? 很可悲!! 但, 我們, 香港人, 總是可以自救的!! 要記住: 「沒有不停的雨,天一定會轉睛。 互相爭就不足,互相分就有餘。 」 物資夠用就好, 有多就分給別人喔~~ 小總結一下家中的兒童口罩種類, 來個小分享&#82 … Continue reading

Posted in 個人, 健康, 其他, 家居, 湊仔經, 知識, 親子 | Leave a comment