Daily Archives: 2018/12/10

二師會診,調理身體健康之首選@德善健康管理

日日坐係office,攪到腰酸痛到痺啊,條腰仲緊到爆啊! 好彩前幾日有機會可以到德善堂健康管理,做咗個二師會診(專業營養師咨詢+中醫師診斷)啫!想知小妹當日做咗d咩東東,睇落去啦!今次小妹去的是尖沙咀center,地點超方便呢! 一去到先見專業營養師,佢先為我量血壓、同做inbody測試。血壓有dd偏低,但唔算太嚴重,但其他出嚟result都ok喎!唔算唔健康一族喎! 咁見完專業營養師呢,就再安排見中醫師啦,中醫師好詳細咁先幫我把脈,再由望、問、聞、切,講出我有咩問題,原來小妹屬於寒底一族,有宮寒及肝鬱等問題,所以導致氣血不順、有經前綜合症、經常出現月經不調及經痛等問題。中醫師教我,最基礎就由飲食做起,先要謝絶一 … Continue reading

Posted in 健康 | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment