Tag Archives: Phoenix Sweets

文青新蒲點:PMQ元創方

相信大家對這個地方已經不會陌生,自六月開放以來,PMQ元創方旋即成為城中的熱門話題。在各方銳意打造下,這座本來在1951年建成的已婚警察宿舍搖身變成創意新地標,集時尚、藝術、設計、生活品味等於一身,難怪會成為文青新蒲點!

Posted in /關於生活, 香港 | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 Comments