Tag Archives: 上門迷你箱

換季小貼示~ Yellow box 好幫手

雖然未食五月糉,但香港天氣已經熱得交關 基本上,寒衣都無咩機會可以再著架啦~ 每年換季,都超級頭痛,尤其係冬天衫換夏天衫 因為D冬天衫,被呀,又厚又大件 超級阻地方,香港人寸金呎土,真係無咩地方可以放得哂囉~ 你估個個都有個迷你倉係屋企咩~ 而且冬天衫好多時都好厚,特別易發霉, 自己屋企又會濕又會潮~ 有時過左成年攞番出黎,會成陣蹹味添~ 當然,收藏冬天衫都有少少竅門架~ 首先,所有衫係收藏之前都一定要洗乾淨 不論係褸/冷衫,定外套 (有D人既外套真係著成季都唔洗的呀~@@ 洗完後,最好當然係曬下佢啦 咁我都明,香港地,唔係個個有地方曬衫架嘛 咁就可以放係通風既地方吹到乾爽哂先好收呀 最好睇左天氣報告,落雨個幾日 … Continue reading

Posted in 個人, 其他, 家居, 環保, 親子 | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment