Daily Archives: 2014/10/08

童軍活動玩玩玩 竟然贏咗咁多禮物返屋企@2014童軍FUN紛DAY

因為彤媽找來「童軍Fun紛Day」的遊戲卷, 所以星期日倆母子就去了深水埗楓樹街遊樂場玩攤位遊戲. 阿太說:「每年都有架, 上年我哋都有去玩…」原來, 當日除了攤位遊戲外, 還有童軍們的開幕匯演, 小朋友在幼稚園時曾經參與小童軍, 但升了小學後就沒有機會繼續了. 今日有7-8個不同的攤位遊戲, 阿囝回家後不知多高興, 因為他贏了大量禮物. 我要返工沒有份參與, 囝說:「好多遊戲玩架, 不過最難就係用筷子夾豆豆, 一分鐘本來要夾十粒, 不過我夾得3粒咋, 唔好玩嘅E個」 我問他那個遊戲最好玩呢? 他答:「估相同字啦…好簡單, 反轉啲字, 找兩個相同就可以贏」但你識那些中文字嗎? 「好淺咋, 坐, 起, 童軍個童…總 … Continue reading

Posted in 活動, 消閒, 興趣, 香港 | Tagged | Leave a comment