Daily Archives: 2020/01/10

[遊樂小記] 陽光下的親子空間 @ 紙飛機

聖誕連假日日無休息地去玩 累過返工 我地其中一日去左一直想去好耐既 Origami Kids Cafe 紙飛機親子空間 去到發現比想像中細但都多野玩 必玩 #沙粒池,丁丁玩到唔玩其他野咁滯 仲有滑梯、車場、煮飯仔、公主變裝、化妝檯、照顧BB、騎馬仔、親子共讀圖書等等乜都有齊!!!! 公主出場~~ 好舒服的共讀空間~~ 食野方面都非常高質! 我地上網買左套票,有兩份兒童餐,係大份到一個點! 以細食既丁丁細細,根本無可能食晒 我地再單點左四式小食、滷肉飯同湯飯,都好美味! 個話梅小蕃茄真係令人念念不忘~~ 場內全部大玻璃,陽光好好,影相靚到呢~~ 可惜得兩個鐘,食lunch加玩係唔夠時間既 玩完唔夠喉再去出便公園繼續 … Continue reading

Posted in Party Room, 中國菜, 室內遊樂場, 消閒, 香港 | Leave a comment