Category Archives: 越南

越南”胡志明市之新春”

今年農曆新年期間,小妹LaLa踏上呢塊土地,從胡志明感受濃厚中式嘅越南新年. 從未諗過越南嘅新年沿用中國農曆,而越南其他重要節日例如清明、端午、中秋、重陽等同中國幾乎一樣,當然新年係最盛大、最隆重嘅節日. 原來東南亞嘅國家中,越南受中國文化嘅影響係最深,自秦漢以來,同中國有大慨兩千多年嘅歷史文化淵源,除左保留民族習俗外,民間傳統節日同農曆節氣完全同中國一樣,如果從未有法國人一百多年嘅殖民統治,係文字上將拉丁文字取代漢字,越南基本上就係一個完全漢文化嘅國家. 其實直到宜家嘅廟宇或古建築上仲留有大量嘅漢字,越南亦有貼揮春嘅傳統,而且全國内簡直一模一樣,都有”福”字貼,”春&#822 … Continue reading

Posted in 越南 | Leave a comment