Category Archives: 搵食優惠

Seoulmate之當MissTiara遇上Faith in Face-甜美K爆雪糕米餅脆脆

難得週末小妹最喜歡就係四週搵食!今次一於要試下去西環行行睇下有咩好食~   今次小妹就向住第三街出發,原來以前俾小妹感覺舊區嘅西環都已經改變了不少,多咗好多又新又高嘅大廈!   行到攰攰地小妹就入左一間叫soulmate小店休息下~ 店內有幾張桌,還有露天位置同朋友傾計都算係一個好地方~   睇下menu先!店內有小食、甜品、咖啡和其他特式飲品~   店內仲有小妹喜歡嘅花茶同果茶添!   小妹點選食物後就可以安坐位上等候,當食物準備好就會有機器提示先去拎食物~   由於小妹見到有個特別優惠,精明小妹當然唔可以錯過啦! 只要$50幾蚊就可以享受到店內甜美K爆雪糕米餅脆脆,另外 … Continue reading

Posted in 搵食優惠, 甜品/飲品, 韓國菜, 香港 | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment